Quality Control Ranges for LINCOplex Control Catalogue # HCVD3-6067-3

Hormone

QC Level

Lot #

Expected Range

 

Fibrinogen

Control I

CVD2-101A

0.4 – 0.8

ng/mL
 

Control II

CVD2-201A

7.4 - 15

ng/mL
         

CRP

Control I

CVD2-101A

0.3 – 0.7

ng/mL
 

Control II

CVD2-201A

7.8 - 16

ng/mL
         

Haptoglobin

Control I

CVD2-101A

0.4 – 0.9

ng/mL
 

Control II

CVD2-201A

7.2 - 15

ng/mL
         

Serum Amyloid A

Control I

CVD2-101A

0.4 – 0.9

ng/mL
 

Control II

CVD2-201A

6.6 - 14

ng/mL
         

Serum Amyloid P

Control I

CVD2-101A

0.4 – 0.9

ng/mL
 

Control II

CVD2-201A

6.2 - 13

ng/mL

Previous Lots:
(101,201)

Hormone QC
Level
QC
Lot
Expected Range
 
Fibrinogen Control I
Control II
CVD2-101
CVD2-201
0.4-0.8ng/mL
7.4-15 ng/mL
CRP Control I
Control II
CVD2-101
CVD2-201
0.3-0.7 ng/mL
7.8-16 ng/mL
Haptoglobin Control I
Control II
CVD2-101
CVD2-201
0.4-0.9 ng/mL
7.2-15 ng/mL
Serum Amyloid A Control I
Control II
CVD2-101
CVD2-201
0.4-0.9 ng/mL
6.6-14 ng/mL
Serum Amyloid P Control I
Control II
CVD2-101
CVD2-201
0.4-0.9 ng/mL
6.2-13 ng/mL